Falköpings Kommun

Description​

Donet har tecknat avtal om installation av CareEye vårdsensorer på Tåstorps Demenscentrum i Falköpings kommun. För att säkerställa brukarnas säkerhet och trygghet ska samtliga 80 rum på boendet utrustas med vårdsensorer för automatisk tillsyn av CareEye.
För äldre personer med hemtjänst eller som bor på äldre- och korttidsboenden är fallolyckor ett riskmoment. Inom demensvård tillkommer också risken för avvikelser från boendet. Att säkerställa brukarnas säkerhet och trygghet kräver normalt stora personella resurser. CareEye är en innovativ lösning som automatiskt ger tillsyn dygnet runt och automatiskt larmar via artificiell intelligens till vård- och hemtjänstpersonal via en app om fördefinierade avvikelser inträffar.

Media

Gallery

Website

Downloads

    Scroll to Top