Journalsystem för mobilt arbetssätt, integrerat i planeringen

Description​

Mobil Omsorg från Joliv är ett väletablerat planeringssystem för vård och omsorgsverksamheter i privat och offentlig regi.
Nu lanseras ett helt nytt system för dokumentation, anpassat för ett mobil arbetssätt. Det kan användas självständigt eller integrerat med planeringen, på samma plattform. Sedan i höstas finns också Digital Signering i samma system.
Självklart hanterar systemet SoL, HSL och LSS och uppfyller alla lagkrav.
Mobil Omsorg är en så kallad molntjänst, så det kräver inga installationer av hårdvara, förutom en dator och mobilappar till personalen.
Mobil Omsorg är lätt att använda, väl anpassat till användning inom omsorgen, där teknikvanan inte alltid är så stor. Den digitala lösningen hjälper medarbetaren att göra rätt.

Media

Gallery

Website

Downloads

    Scroll to Top