Inspireras och utvecklas under två händelserika dagar

Inspireras och utvecklas på MVTe
21-22 januari 2020

Under två dagar har du möjlighet att lyssna på inspirerande föredrag, delta i workshops och testa det senaste på mässgolvet. Fokus i år kommer att ligga på ämnena nedan. Mötesplatsens syfte är att ge energi, inspiration och kunskap att fortsätta, alternativt påbörja, arbetet med att implementera välfärdsteknologi inom kommunal vård och omsorg. Konferensen och mässan erbjuder konkret information och möjlighet att dela erfarenheter med branschkollegor. 

illustration_äldreomsorg_MTVe_ljusblå

Äldreomsorg

illustration_funktionsned_MTVe_ljusblå

Stöd för personer med funktionsnedsättning

illustration_Individ&familj_MTVe_ljusblå

Individ- och
familjeomsorg

illustration_hemsjukvård_MTVe_ljusblå

Hemsjukvård

Konferensens sex spår

1. OMVÄRLD och TRENDER: erfarenheter och spaningar vi kan dra lärdom av

2. STRATEGIER och SAMVERKAN: från nationell nivå till enskild verksamhet

3. VÄRDE och MÄTNING: metoder och verktyg för att göra rätt prioriteringar

4. ATTRAKTIV ARBETSGIVARE: kompetensförsörjning och kvalité som gynnar alla

5. FRÅN PILOT TILL INFÖRANDE: så tar vi tillvara på resultat och implementerar dem

6. Hur skapar vi gemensamt FASTIGHETER för HELA LIVET?

I programmet hittar du bland många fler

Unikt fokus på kommunal vård och omsorg

MVTe erbjuder en unik konferens och mässa där du som arbetar inom kommunal vård och omsorg kan utbyta erfarenheter med kollegor från andra kommuner.

Stort utbud seminarier

Konferensprogrammet är uppbyggt i block med parallella seminarier. Här finns både spår för dig som önskar en introduktion och dig som vill fördjupa dig på en mer avancerad nivå. Du behöver inte boka utan är välkommen att delta på vilka seminarier du vill.

Kostnadsfri mässa

I mässan får du ta del av den senaste lösningarna och träffa ledande aktörer och innovatörer i branschen.

Nätverka med kollegor

Till MVTe kommer många chefer och tjänstemän inom kommunal vård och omsorg. Träffa kollegor och beslutsfattare från andra kommuner och utbyt erfarenheter.

Sponsorer

I samarbete med

Prenumerera på vårt nyhetsbrev