Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa

Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa

 

Inget MVTe 2021

Easyfairs kommer inte att anordna MVTe 2021. Beslutet har fattats mot bakgrund av rådande situation och ovisshet med Covid-19.

Easyfairs Nordic har en långsiktig ambition om att vara en ledande aktör inom de utvalda marknader där vi verkar, både branschmässigt och geografiskt. På kort sikt har dock pandemin satt hård press på hela vår bransch.

Har du frågor?
Kontakta Sofie Täppmark
sofie.tappmark@easyfairs.com eller 08-506 650 21

Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter

MVTe är mötesplatsen där allt från tjänstemän inom kommunal vård och omsorg till verksamhetsutvecklare möts och diskuterar erfarenheter, lärdomar från pandemin och hur vi tar höjd inför framtiden. 
 
Läs mer om vad projektledaren för MVTe, Emad Bezi, säger om mötesplatsen och digitaliseringens framfart.

Dra lärdomar från pandemin under konferensen

Med lokala, regionala och nationella perspektiv som grund lyfter vi erfarenheter från den pågående hanteringen av COVID-19 där digitalisering är en av nycklarna.

Dra lärdomar från pandemin

Fokus kommer ligga på de lärdomar som dragits under den pågående krisen.
Det som har fungerat, det som har gått mindre bra sam hur vi tar höjd inför framtiden.

Träffa ledande aktörer i vår kostnadsfria mässa

I den aktiva mässhallen får du ta del av dem senaste lösningarna och träffa
företag, organisationer och föreningar inom branschen.

Kostnadsfri mässa

I mässan får du ta del av dem senaste lösningarna och träffa ledande
aktörer och innovatörer i branschen.

Delta på bransch-minglet

Delta på minglet och nätverka med kollegor. Till MVTe kommer många chefer och tjänstemän inom kommunal vård och omsorg. Träffa kollegor och beslutsfattare från andra kommuner och knyt nya kontakter.

Nätverka på minglet

Till MVTe kommer många chefer och tjänstemän inom kommunal vård och omsorg.
Träffa kollegor och beslutsfattare från andra kommuner och utbyt erfarenheter.

Din säkerhet - Vårt fokus

Din säkerhet
Vårt fokus

Säkerhet har alltid varit en av våra främsta prioriteringar, nu mer än någonsin.
Vi gör allt för att våra event och anläggningar ska vara rena och säkra mötesplatser för att träffas och göra affärer.

Din hälsa och ditt välbefinnande är vår högsta prioritet.
Vi har höjt våra redan höga krav på hygien och utvecklat nya hälso- och säkerhetsrutiner för att möta de utmaningar som Covid-19 innebär. Du kan därför känna dig helt säker när du besöker våra event och anläggningar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Partners