Fastighetsspåret - en nyhet

Fastighet

I år lanserar vi ett nytt fastighetsspår med fokus: Hur kan ett livslångt boende skapas?
I Sverige behövs 700 000 nya bostäder och många befintliga är i behov av renovering. För att möjliggöra för individer att bo kvar längre i sina hem behöver vi föra en dialog och hitta en säker samverkansmodell kring vårdansvar och teknikinvesteringar.

I konferensprogrammet hittar du sessioner som Uppgradera din fastighet till attraktivt e-senior boende samt Passage och tillträde till fastigheterna – hur kan ett problem med nyckelhantering vändas till en möjlighet?

Scroll to Top