Vi är glada att välkomna en större delegation från gotland

Caroline Allard Region Gotland

MVTe fick möjlighet att ställa några frågor till Caroline Allard, Projektledare DigITal äldreomsorg från Region Gotland

På vilket sätt anser ni att det är värdefullt att delta på MVTe?
Det är en samlad mötesplats, med utställare och aktörer som är riktade mot kommunal vård och omsorgsverksamhet. Jag tycker det är mycket intressant och utvecklande med föreläsningarna men även att träffa leverantörer med innovativa lösningar för brukares självständighet och annan verksamhetsutveckling. 

Nätverket som finns på MVTe ger oss goda exempel ifrån andra kommuner och regioner och få ta del av vad utställare visar och även påverka dem med vad vi ser för behov. Det är ett snabbt sätt att få omvärldsbevakning och omvärldsspaning på flera olika områden och knyta värdefulla kontakter samt utbyta erfarenheter. Att man får nya tips och idéer, och “nytändning” i sitt arbete. Det är också värdefullt att man får möjlighet att ta del av ny forskning och aktuella rapporter inom äldreomsorg.

Vad ser ni mest fram emot?
Att möta och utbyta erfarenheter med kollegor från andra dela av Sverige. Jag ser fram emot att se vad som är “nytt”, träffa folk i samma bransch, testa produkter och få nya tips och idéer på sånt som finns i verksamheten. Ser även fram emot att ta del av aktuella föreläsningarna inom äldreomsorgen och möjligheten att prata med representanter från företagen och ställa frågor och få svar direkt. 

Vilka representanter kommer att delta på mötesplatsen?
Vi kommer bland annat att representeras av enhetschefer, verksamhetschefer, verksamhetsutvecklare, projektledare DigITal Äldreomsorg på Gotland (ett projekt inom Europeiska Socialfonden), utvecklingsledare, undersköterskor med specialistutbildning i välfärdsteknologi och digitala koordinatorer.

Caroline Allard, 
Projektledare DigITal äldreomsorg på Gotland

Scroll to Top