Vi är glada att inviga sjuksköterskans år

Kampanj_ssk_år

Nästa år skulle Florence Nightingale ha fyllt 200 år. Därför har 2020 utsetts till Sjuksköterskans och Barnmorskans år”, något som vi kommer uppmärksamma på MVTe i form av en invigning. Vi är väldigt glada att välkomna Svensk sjuksköterskeförenings ordförande Ami Hommel och Vårdförbundets förbundsordförande Sineva Ribeiro för att inviga Sjuksköterskans år under MVTe:s första dag den 21 januari.

Sjuksköterskors och barnmorskors kompetens är oerhört viktig inom vården, inte minst för alla kvinnor i världen, och det är vi stolta över att kunna vara med och uppmärksamma på MVTe

Erika Rydgren, ansvarig för MVTe.

 Florence Nightingale ses som en av grundarna av det moderna sjuksköterskeyrket. Hon förändrade sjukvården med sin syn på hygien och arbetsfördelning. Mycket har hänt på 200 år inom vården, men fokuset är fortfarande på hur individen får den bästa vården utifrån varje individs förutsättningar, numera genom välfärdsteknologi och e-hälsa. På mässan träffar du en bred representation från Sveriges sjuksköterskeförenings sektioner och får även ta del av deras forskning och omvårdnadsinnovationer inom e-hälsa/teknik.