Fler innovationer på MVTe 2021

Välfärdsteknologi, digitalisering och e-hälsa inom kommunal omsorg har aldrig varit viktigare. 

Syftet med mötesplatsen är att samla beslutsfattare som tillsammans diskuterar hur vi kan skapa innovativ utveckling inom vår kommunala omsorgssektor. Detta för att kunna erbjuda en högkvalitativ vård för alla invånare med ökad trygghet och självständighet, samtidigt som vårdgivarnas arbete underlättas.

Vår vision är att MVTe 2021 ska bli en mötesplats med inspirerande innovationer och vi jobbar för fullt med att hitta nya produkter, system och verktyg. Vi vet att det i tider som dessa föds otroligt mycket kreativa lösningar vilket vi är övertygade kommer driva hela området framåt. 
Har du tips på innovativa lösningar som gör stor skillnad i din verksamhet hör gärna av dig till oss så hjälper vi gärna till att dela det till fler. 

 Exempel på prisbelönta produkter vi har hittat:

  1. Self-sanitizing door handle – ett självrengörande handtag som via uv-ljus får den tunna TiO2 beläggningen att döda 99,8% av alla bakterier.
  2. Communication Stick – en käpp som fungerar som ett kommunikationsverktyg. Den kan användas för att diktera sms, få mottagna sms upplästa samt för att skicka GPS-position om användaren ramlat.
  3. REY – en produkt som med hjälp av AI och kamera möjliggör för synskadade att lättare utföra dagliga sysslor. Användaren har möjlighet att läsa text, känna igen färger, personer och ansiktsuttryck samt få en bättre förståelse av sin omgivning genom beskrivningar.