Mille salomaa-lindström, ny representant i programrådet

Näst ut att presentera från vårt programråd är Mille Salomaa-Lindström. 


Han arbetar som utredare och är ansvarig för Myndigheten för delaktighets regeringsuppdrag Välfärdstekniska lösningar och e-tjänster. Utifrån sitt arbete ser han slutanvändarfokus, kvalitetsutveckling och lärande exempel från kommuner som möjliga fokusområden på MVTe 2021.

Vi är glada att få hälsa Mille välkommen till sitt första år i programrådet och vi ser fram emot att ta del av ett nytt perspektiv och ett nytt driv! 

 
Scroll to Top