magnus forsberg - ny representant i programrådet

Magnus Forsberg, ny representant från Microsoft

Magnus Forsberg, Affärsutvecklingsansvarig på Microsoft – Myndigheter och kommuner, representerar Microsoft och teknikområdet i årets programråd.
Vi är glada över att kunna bredda representationen och perspektiven i programrådet och frågade Magnus vad han tror att Microsoft kommer kunna bidra med, han svarade följande: 

Samspelet mellan privat och offentlig sektor är viktig för utvecklingen framåt, det behöver visa sig i de utredningar som görs i statlig regi, de innovations och forskningsprojekt som drivs och i de debatter och paneler som hålls på konferenser och event. Jag hoppas kunna bidra med våra erfarenheter i det området. Vi ser också att det behövs ett modigt ledarskap för att kunna omsätta goda idéer i vardagen till innovation och transformation i den egna verksamheten och på sikt i sektorn i stort.

Jag vill gärna tro att vår affärsmodell att jobba med både offentlig och privat sektor, i flera verksamheter och med en lång historik att hjälpa våra partners i deras utveckling kan vara värdefull input i formandet av MVTe som mötesplats för digitalisering i vård och omsorgssektorn. Jag tror också vi kan bistå utifrån de erfarenheter vi har inom teknikområden som Kommunikation, IoT, Data och AI kan vara av intresse.

Magnus Forsberg