magnus forsberg - ny representant i programrådet

Magnus Forsberg, ny representant från Microsoft

Magnus Forsberg, Affärsutvecklingsansvarig på Microsoft – Myndigheter och kommuner, representerar Microsoft och teknikområdet i årets programråd.
Vi är glada över att kunna bredda representationen och perspektiven i programrådet och frågade Magnus vad han tror att Microsoft kommer kunna bidra med, han svarade följande: 

Samspelet mellan privat och offentlig sektor är viktig för utvecklingen framåt, det behöver visa sig i de utredningar som görs i statlig regi, de innovations och forskningsprojekt som drivs och i de debatter och paneler som hålls på konferenser och event. Jag hoppas kunna bidra med våra erfarenheter i det området. Vi ser också att det behövs ett modigt ledarskap för att kunna omsätta goda idéer i vardagen till innovation och transformation i den egna verksamheten och på sikt i sektorn i stort.

Jag vill gärna tro att vår affärsmodell att jobba med både offentlig och privat sektor, i flera verksamheter och med en lång historik att hjälpa våra partners i deras utveckling kan vara värdefull input i formandet av MVTe som mötesplats för digitalisering i vård och omsorgssektorn. Jag tror också vi kan bistå utifrån de erfarenheter vi har inom teknikområden som Kommunikation, IoT, Data och AI kan vara av intresse.

Magnus Forsberg
Scroll to Top