Konferensprogram

Programmet uppdateras löpande med nya sessioner och talare.

Sortera resultat  
55 Resultat
Marco Forzati 

Digitaliseringsindex för kommuner

RISE har fått i uppdrag att bygga ett Digitaliseringsindex. Här kan vi definiera områden, vilka indikatorer, vilka områden man ska

Läs mer »
Agneta Aldor 

E-hälsostöd till kommunerna

Många kommuner upplever hinder och utmaningar i det digitala verksamhetsutvecklingsarbetet. E-hälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram ett stöd till

Läs mer »
Anders Bergh 

För bästa tillgängliga vilja

Arbetet med att stödja äldre personer att uttrycka sin vilja innebär att skapa goda förutsättningar för varje äldre person att

Läs mer »
Anders Ekhom 

Förbjuden Framtid

Kommunsektorn står inför stora utmaningar. Glädjande utvecklingar som ökat barnafödande och ökad medellivslängd, leder även till belastning på de offentliga

Läs mer »
Sara Hansson 

Här är alla digitala medborgare

Sara Hansson som är projektledare för e-hälsoutveckling i Rättviks kommun kommer berätta om det framgångsrika arbetet med digitalisering och med

Läs mer »
Cecilia Östergren 

Juridiskt stöd för dokumentation

Ett digitalt pedagogiskt utformat stöd för förändrings- och utvecklingsarbete med hjälp av e-hälsolösningar. Det juridiska stödet beskriver regelverket kring informationshantering

Läs mer »
Bengt Andersson  Kristin Standal  Niclas Forsling 

Omvärldsbevakning Norden

Vård och omsorg på distans – ett prioriterat program inom Nordiska Ministerrådet samt Nasjonalt velferdsteknologiprogram och Veikart for tjenesteinnovasjon og

Läs mer »
Maria Söderlund 

Workshop: prova på VR

Testa använda VR, ställ frågor och inspireras av det arbete men gjort i Österåker.

Läs mer »
Scroll to Top