Arbete med automatisering inom myndighetsutövning, hur gjorde Västerås?

Ett exempel på automatisering där ”roboten” inte gav den största effekten.

Scroll to Top