Digital teknik – en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Att införa och använda digital teknik påverkar processer och arbetsformer på alla arbetsplatser. För att säkerställa att den digitala tekniken även ingår i det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet har arbetsmarknadens parter inom kommuner och regioner utvecklat ett gemensamt stöd, kallat digi-ronden. Seminariet innehåller både en genomgång av digi-ronden och lärdom från arbetsplatser som testat den.

Scroll to Top