Digitaliseringen inom omsorgen går för långsamt!

Hur långsamt går den? Och vad är fort nog? Eller går den inte långsamt?
Det finns mycket att stångas med inom vård och omsorg. Den demografiska utvecklingen där vi blir
fler äldre med andra krav, bredband och wifi är dåligt utbyggt och fortfarande osäkert för vård och
omsorg, att kunna öka delaktighet för anhöriga, finansiering som är svår när vi kommer till
uppdelning mellan olika huvudmannaskap, ettårsbudgetar som försvårar för långsiktiga investering…
Ja listan kan göras lång men det händer ju ändå en hel del på alla möjliga håll där man börjar
använda välfärdsteknik mer och mer.

Vi bjuder in till en diskussion med en panel om hur det ligger till i verkligheten. Vi vet att olika tekniska lösningar i
ökande grad kommer användas inom äldreomsorgen. Hur ligger det till? Hur ser den digitala
mognaden ut? Det krävs modiga ledare för att förändra – Hur modiga är cheferna?

Scroll to Top