Digitaliseringen inom omsorgen går för långsamt!

Hur långsamt går den? Och vad är fort nog? Eller går den inte långsamt?
Det finns mycket att stångas med inom vård och omsorg. Den demografiska utvecklingen där vi blir
fler äldre med andra krav, bredband och wifi är dåligt utbyggt och fortfarande osäkert för vård och
omsorg, att kunna öka delaktighet för anhöriga, finansiering som är svår när vi kommer till
uppdelning mellan olika huvudmannaskap, ettårsbudgetar som försvårar för långsiktiga investering…
Ja listan kan göras lång.

Vi bjuder in till ett samtal med en panel om hur det ligger till i verkligheten. Ofta hörs svepande kommentarer som ”Det måste bli fart på digitaliseringen ute i kommunerna”. Samtidigt vet vi att olika digitala lösningar i ökande grad används inom omsorgen. Under seminariet kommer vi utmana dess rubrik och utforska med hjälp av paneldeltagarnas olika erfarenheter och bakgrund hur läget i kommunerna är för att se om den stämmer.

I samtalet träffar du:
Peter Larsson, statlig utredare
Ulrika Kjellberg, CEO på Appva
Agneta Aldor, utredare på E-hälsomyndigheten
Eva Nilsson Bågenholm, kvalitetsdirektör på Humana
Tobias Baudin, ordförande Kommunal
Cecilia Brauer, enhetschef inom funktionshinder i Botkyrka kommun
Vildana Zorgius, utvecklingschef på omsorg och socialförvaltningen i Lidingö kommun
Pani Hormatipour, SKR

Scroll to Top