Digitalt stöd för personer med kognitiva nedsättningar

Idag är många invånare beroende av personalstöd för att klara sin vardag. Våren 2019 genomförde Skellefteå kommun en upphandling som resulterade i ett samarbete där ett företag tillsammans med brukare och personal utvecklar ett digitalt stöd. Stödet möjliggöra att invånare med kognitiva nedsättningar kan leva mer självständigt i vardagen och därmed vara mindre beroende av kommunens stöd.

Scroll to Top