Digiteam – för en användardriven socialtjänst, erfarenheter från Helsingborgs stad

Som ett sätt att accelerera digitaliseringen av det sociala arbetet startade socialförvaltningen i Helsingborgs stad 2019 årsskiftet det så kallade Digiteamet, en testbädd med uppdraget att, tillsammans med Helsingborgs stads invånare skapa nya sätt att bedriva socialt arbete på med fokus på ökad tillgänglighet företrädelsevis i en digital kontext. Kalle Pettersson, utvecklingschef i Helsingborgs stad, berättar om digitalisering av socialt arbete i Helsingborgs stad samt delar med sig av nyttiga lärdomar från Digiteamets första år. Presentationen är också tänkt som ett sätt att locka med fler kommuner i den Digiteams-rörelse som pågår inom svensk socialtjänst.

Scroll to Top