Din nästa kollega är en robot som avlastar och frigör tid

Den demografiska utvecklingen får stora konsekvenser på vård och omsorgsverksamheten i hela landet. Behoven av strukturella förändringar, nya arbetssätt och innovation i vår vardag är stora men också komplexa och utmanande. Detta oavsett så står sektorn inför stora förändringsbehov. En distribuerad, preventiv och individanpassad omsorg och äldrevård förutsätter en allt större tillgång till data som kan användas för automatisering av processer och flöden, hemmonitorering och kommunikation, men med mer tillgång till data så växer också behoven av att kunna tillgodogöra sig den, se mönster i den och tolka den effektivt. En ny ansats till digitalisering inom omsorgen krävs, en ansats där alla behöver utveckla nya förmågor och kompetenser och i den här utvecklingen har roboten i olika skepnader som kollega, som assistent och som kommunikatör en självklar roll. Redan idag används AI i många delar av omsorgen för att automatisera flöden och bistå i handläggning, monitorering, provtagning och för att förenkla administration och rapportering. Kom och lyssna till Microsoft och våra vänner om hur vi adresserar och tänker kring de utmaningar vi ser.

Hur ska vi tänka kring datadriven utveckling och användningen av AI i omsorgsverksamhet, vilka strukturförändringar understödjer digitaliseringen och hur ser vi till att förändringen sker. Med oss på scen har vi Henrik Cederqvist från Cuviva, Pia Stider från Uclarity och Martin Börjesson från AmazingInnovation.ai.

 

Scroll to Top