E-hälsostöd till kommunerna

Många kommuner upplever hinder och utmaningar i det digitala verksamhetsutvecklingsarbetet. E-hälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram ett stöd till chefer inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Syftet är att underlätta och driva på kommunernas digitalisering. Nu visar vi stödet i en demoversion.

Scroll to Top