E-ready en guide för beredskap för förändring

En väsentlig del av implementering är beredskap för förändring det vill säga hur redo organisationen och dess medlemmar är att föra in och integrera den aktuella förändringen. Beredskap för förändring definieras bland annat som organisationens kapacitet och medlemmarnas kollektiva och individuella kapacitet/förmåga och motivation att föra in och ta till sig förändringen.

I dagens hälso- och sjukvård erbjuds en rad e-hälsolösningar som syftar att på olika sätt förbättra vården, tillgänglighet, webbokning etc. Det finns ett önskemål om snabbt och hållbart införande av dessa lösningar. För att säkerställa en effektiv implementering med fokus på rätt aktiviteter har vi tagit fram E-Ready. E-Ready består av en enkät för att mäta beredskap för förändring hos organisationen och dess medlemmar. E-Ready innehåller även en guide med tips på aktiviteter vid införande av e-hälsolösningar samt information och kunskapsläge för evidensbaserad implementering.

Scroll to Top