Etiska dilemman i en digital transformation av välfärden

Välfärden förändras snabbare än någonsin och i kommuner införs ny teknologi i ett rasande tempo. Det möjliggör nya spännande sätt att utveckla välfärden och skapa bättre livskvalitet för människor som behöver hjälp. Samtidigt innebär den digitala transformation en mängd svåra dilemman. Detta gäller inte bara i förhållande till om den enskilda kommun önskar att investera i en given teknik, utan också etiska val av om man som kommun vill använda en viss teknik baserad på dess potentiella konsekvenser för individen och samhället. Det handlar inte längre om vad vi kan med ny teknik, men om vad vi vill med ny teknik. Vilka tekniker önskar vi att använda och vilka andra tekniker vill vi – bara av etiska skäl – inte ha in i förskolan eller vårdhemmet? Den här sessionen belyser perspektiv på hur vi kan använda teknologi till att skapa bättre välfärd och teknik för att bli mer mänskliga.

Scroll to Top