Ett första steg i riktning Nationellt utbildningsmaterial för ergonomi och personförflyttningar!

Personförflyttningar är riskfyllda och kunskaperna kring ämnet varierar och är ofta bristande bland vård-och omvårdnadspersonal; men genom ett nationellt samarbete kring förflyttningsutbildningsmaterial kan vi öka kvalitetssäkringen och samtidigt sänka kostnaderna. Idag arbetar vi fristående på våra egna håll runt om i landet med att skapa utbildningsmaterial för förflyttningsutbildningar; det kostar våra kommuner mycket pengar och det man som vård-och omvårdnadspersonal lär sig varierar därmed också från plats till plats i Sverige. Samtidigt ser själva personförflyttningarna lika unika ut överallt; ergonomin och de naturliga rörelsemönstren är också lika i grunden, liksom de krafter som påverkar oss i en förflyttning; utöver det ser också Arbetsmiljöverkets rekommendationer likadana ut för hela Sverige när det gäller kravet på kunskaper som rör personförflyttningar. Vi har alltså samma grund att utgå ifrån när det gäller personförflyttningar.

Den stora frågan på work-shopen fokuserar på hur vi bäst går tillväga för att påbörja ett nationellt samarbete i riktning mot ett gemensamt material för förflyttningsutbildningar. Vi behöver tänka till kring bl.a ramar som styr, forum för kommunikation, arbetsgrupp, utbildningsmaterialets tillgänglighet, uppskattad resursåtgång och tidsram

Scroll to Top