Förbjuden Framtid

Kommunsektorn står inför stora utmaningar. Glädjande utvecklingar som ökat barnafödande och ökad medellivslängd, leder även till belastning på de offentliga systemen. Mer vård, skola, omsorg kommer att behövas, men det finns inte det nödvändiga antalet personer med rätt kompetens att anställa. Så en sak kan vi vara helt säkra på: Vi kan inte fortsätta producera vård, skola och omsorg på samma sätt som idag. Vi måste förändra våra institutioner och våra arbetssätt i grunden.

Förbjuden Framtid handlar om att samhällets problem har en helt annan logik än 1900-talets problem och om digitalisering som en viktig lösning på dessa problem. Finns det någon potential, och i så fall hur stor är den? Hur gör man när man digitaliserar och vilken kompetens behövs.