Fördjupning i värderingsmetoder och verktyg

Med utgångspunkt i FoU Nordosts kartläggning av metoder väljer RISE ut några för en fördjupning samt visar några exempel på hur de har använts i vård- och omsorgssammanhang. Här öppnas också upp för diskussion och workshop.

Scroll to Top