Framgångsfaktorer för medborgartjänster och automatisering i socialtjänsten

Hallstahammars kommun och Region Gotland delar med sig av sina erfarenheter av vilken betydelse det har med förberedelser och förändrade arbetssätt för att lyckas med införande av e-tjänster och automatiserade processer inom individ- och familjeomsorgens verksamhet.

Scroll to Top