Gemensamt ramverk för grunddata – en förutsättning för effektivare och säkrare vård och omsorg

Det försvårar för medborgare att få information om, att hitta och att kunna jämföra vård och omsorg. Det är avsaknaden av standardisering av denna typ av grunddata som inte gör det möjligt i dagsläget. Det bidrar också till att informationsutbytet mellan vård och omsorg och statliga myndigheter inte sker på ett effektivt sätt.


Hur kan ett gemensamt ramverk för hantering av grunddata inom vård och omsorg se ut? Vi presenterar resultatet av vår förstudie som vid ett nationellt införande kan komma att påverka hanteringen av information om verksamheter och organisationer i de register, system och e-tjänster som bland annat kommuner tillhandahåller.

Scroll to Top