Hälso- och sjukvård i en kommun, hur löser vi informationsöverföringen?

Ett gott exempel på när ökad patientsäkerhet sätts i främsta rummet genom samverkan mellan olika
vårdgivare.

Scroll to Top