Hur kan fastighetsägares samverkan med offentliga aktörer förbättras när omsorgsbehov uppstår?

Fastighetsägare blir ofta tagna på sängen när ett omsorgsbehov uppstår. Ett behov av omsorgstjänster sammanfaller ofta med behovet av (fysik) anpassning av bostaden. Hur kan samverkan på kort och lång sikt bli bättre för att skapa vinn-vinn-vinn?

Konkret handlar det om bättre planering av volymer och funktioner men även planera tillträde, behov av uppkoppling och på sikt delad data.

Scroll to Top