Hur kan vi möjliggöra för fler att bo hemma längre? – Ett behovsdrivet arbetssätt för att designa rätt

Utifrån tjänstediesignmetodik ville vi inom Solna Stad undersöka hur ett utmaningsdrivet och behovsorienterat angreppssätt kan se ut för att säkerställa att rätt problem löses och att de löses rätt. Arbetssättet antogs för test och hemtjänsten identifierades som ett område som vi skulle kartlägga och designa för framtiden. Solna delar med sig av processen – från problemställning till prototyp samt de insikter, lärdomar som skapades genom designprocessen.

Bakgrund: Under januari 2019 satte arbetet igång med satsningen Solna 2025. Som ett första steg i uppdraget ingick det att svara på frågan hur kan Solna ta sig an framtidens utmaningar med ett demografiskt skifte till färre i arbetsför ålder och fler äldre och yngre.

Gruppreflektion: ”Hur kan vi arbeta bättre tillsammans” – Reflektionsövning i grupp där du får testa på verktyg för komplexa utmaningar genom samskapande.

Scroll to Top