Ineras samlade erbjudande till kommunerna

Inera är ett offentligägt bolag som under 20 års tid arbetat för att digitalisera hälso- och sjukvården genom exempelvis 1177 Vårdguiden, Vårdhandboken och Nationell patientöversikt. Sedan ett par år tillbaka är SKL bolagets huvudägare och alla landets kommuner är delägare. Efter att ha genomfört analyser och hållit dialogforum med företrädare för kommunerna samt med SKL och SKL Kommentus har Inera utarbetat ett samlat erbjudande till kommunerna för de närmaste fem åren. Syftet är att stärka kommunernas beställarkompetens genom utveckling av nationell infrastruktur och sammanställningar av gemensamma krav och standarder, men även att erbjuda 1177 Vårdguiden som kanal för socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård.

Scroll to Top