Innovationsvänlig funktionsupphandling som en möjliggörare

Sista åren har Skellefteå kommun, Stöd och service, i olika sammanhang haft dialoger med invånare där det har visat sig att många efterfrågar digitala varianter av stöd i sin vardag. Detta ledde till att avdelningen 2018 ordnade en Co-Creation workshop tillsammans med brukare, brukarnära personal och företag ifrån det lokala näringslivet. Resultatet blev ett genomarbetat underlag inför en kommande innovationsvänlig funktionsupphandling. Skellefteå kommun kommer att återge sina erfarenheter av resan från förstudie till att upphandla med behov och funktion i praktiken.

Scroll to Top