IT-strul kostar välfärden miljarder – Fackförbundet Vision presenterar sin nya rapport om den digitala arbetsmiljön

34 min om dagen – så mycket arbetstid går åt till IT-strul visar Visions nya rapport. Sett till förlorad arbetstid, kostar IT-strulet inom kommun- och regionsektorn nästan 30 miljarder årligen. Björn Cárdenas, arbetsmiljöstrateg på fackförbundet Vision, presenterar rapporten och resonerar kring hur Visions medlemmar ser på sin digitala arbetsmiljö.

Scroll to Top