Juridiskt stöd för dokumentation

Ett digitalt pedagogiskt utformat stöd för förändrings- och utvecklingsarbete med hjälp av e-hälsolösningar. Det juridiska stödet beskriver regelverket kring informationshantering och dokumentation utifrån gällande rätt. Stödet vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten, till exempel som chef eller verksamhetsutvecklare, men är även användbart för dem som dokumenterar eller för it-leverantörer.

Scroll to Top