Kan missbruksvården förbättras med hjälp av AI?

Inom missbruksvård finns ett skattningsverktyg som uppfyller flertalet av de parametrar som efterfrågas för att AI ska kunna användas för förbättra matchning av biståndsbedömda vård- och behandlingsinsatser. Datan är strukturerad och digitaliserad och det finns tillräckliga datamängder då skattningsverktyget används såväl i samtliga svenska kommer som i flertalet länder runt om i världen. Under 2019 har Helsingborgs stad, Matematikcentrum och Socialhögskolan vid Lunds universitet, Kommunförbundet Skåne samt SKL drivit ett Vinnova-finansierat projekt med målet att utforska om det är möjligt att komplettera kvalitativ forskning kring missbruksbehandling med kvantitativ AI-forskning, avancerad mönsterigenkänning och stordata-analyser. Svårigheten tycks i det här projektet inte vara matematiska utan verkar mer handla om ägandeskap samt utvecklande och förvaltande av framtagna algoritmer. Kalle Pettersson, utvecklingschef i Helsingborgs stad berättar om varför det här projektet skulle kunna fungera som en blueprint för projekt där AI används på känslig och sekretessklassad individdata och där datan ägs av olika organisationer

Scroll to Top