Kartläggning av metoder för att fånga nytta ur olika perspektiv – så startade FoU Nordost upp digitalisering som fokusområde

Sedan 2018 är digitalisering ett av FoU Nordosts fokusområden. Vi berättar om uppstartsprocessen då en gemensam nulägesbild av våra ägarorganisationers digitaliseringsarbete skapades och gemensamma utvecklingsområden prioriterades. Vi presenterar också den kartläggning av metoder för att fånga digitala produkters nytta ur olika perspektiv som blev nästa steg.

Scroll to Top