Mäta med kvalitet för tillförlitliga prioriteringar

Tillförlitliga mätunderlag och uppföljningar är centralt för att kunna prioritera och styra. Samtidigt används många gånger indikatorer som relaterar till strukturer och processer, snarare än resultat och huruvida verkningsfull en insats är. Likaså görs många mätningar utan kvalitetssäkring i konstruktion och analys, vilket gör det omöjligt att på ett tillförlitligt sätt visa på skillnader och likheter fullt ut, och i sin tur använda för beslutsstöd. Mätkvalitetssäkring av mått som berör vad en insats eller digital tjänst har för betydelse för personen/användaren, hur nöjd hen är, hur det påverkar personalens arbetsmiljö etc är centralt för att få mätunderlag som kan ligga till grund för att göra de rätta prioriteringarna. RISE och Region Skåne har tillsammans arbetet med ett beslutsstöd, som ingår i en styrmodell, för att med tillförlit kunna prioritera mellan olika digitala initiativ.

Scroll to Top