Meddelandebladet Välfärdsteknik inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården

Meddelandebladet beskriver de centrala rättsliga utgångspunkter som behöver beaktas av kommun, landsting eller enskilda utförare.
I detta meddelandeblad finns en översiktlig genomgång av:

• vad välfärdsteknik är
• under vilka förutsättningar välfärdsteknik kan användas
• vilka bestämmelser som gäller beroende på hur tekniken tillhandahålls
• välfärdsteknik som hjälpmedel
• välfärdsteknik som medicintekniska produkter

Scroll to Top