Metoder och verktyg för arbete kring alkohol och individ

Baserat på de båda rapporterna Alkohol och äldre samt Alkohol och amning presenteras forskningsrön, metoder och verktyg med fokus på mötet mellan vården och omsorgen och patient/brukare. Det ges även generöst med utrymme för frågor och dialog mellan föredragshållare och publik.

Scroll to Top