Minskad dubbeldokumentation och ett säkrare och effektivare informationsutbyte

Vilka nyttor uppnås genom att kommuner arbetar med standardiserad och strukturerad dokumentation? Utredare Vivéca Busck Håkans i projektet Gemensamma nationella specifikationer berättar mer om det pågående arbetet och hur standardisering och strukturering ger mindre dubbeldokumentation och effektivare vård och omsorg.

Scroll to Top