När mormor blev digital – det digitala innanförskapet är en rättighet för Borås Stads seniorer

Borås Stad arbetar framåt och sätter medborgaren i fokus, då seniorer är vår framtid. Vi väljer att
göra smarta prioriteringar som gynnar seniorer genom vårt förebyggande arbete. En målbild som
vi har är att digital teknik ska ses lika självklart att använda som det är att ta emot en rullstol som
hjälpmedel. Självklart vill vi inte att välfärdstekniken ska ersätta personlig kontakt utan vara ett
komplement så att vi kan använda våra varma händer där de behövs som mest.Borås Stad vill möta morgondagens seniorer för att synliggöra möjligheter och skapa nyfikenhet kring digitalisering och teknik. Vi ser detta arbetssätt som en framgångsfaktor då äldreomsorgen står inför framtida utmaningar och behöver våga tänka nytt.