Nordisk omvärldsbevakning

Vård och omsorg på distans har genom sin kartläggning av ett hundratal distanslösningar i Norden gjort en publikation med 24 praktiska exempel, ladda ner ditt exemplar här.

Genom kartläggningen kan det konstateras att de lösningar som finns implementerade för vård och omsorg på distans är baserade på välbeprövad teknologi. De är också slående att lösningarna, trots den hållbarhet lösningarna påvisar i utvärderingar och genom studier, inte får spridning. Patienterna upplever i de flesta fall en markant ökad grad av trygghet och även en ökad grad av frihet genom att distanslösningar flyttar in i medborgarnas egna hem. I tillägg så finns det stora ekonomiska incitament för vård och omsorgsgivare att tillhandahålla alternativ så att vården och omsorgen kan bedrivas på distans i medborgarnas egna hem. Den positiva klimatpåverkan vård och omsorg på distans har, är ett stort bidrag för att hantera den nu pågående klimatkrisen.

Varför sker inte denna transformation automatiskt, då den på pappret anses som självklar?
Kom till seminariet så ska vi utveckla vår syn på hur framtiden kommer se ut och hur vi kan använda vårt sunda förnuft för att ta oss dit.

Kristin, Niclas och Bengt

Scroll to Top