Omvärldsbevakning Norden

Vård och omsorg på distans – ett prioriterat program inom Nordiska Ministerrådet samt Nasjonalt velferdsteknologiprogram och Veikart for tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi i Norge.

Scroll to Top