Passage och tillträde till fastigheterna – hur kan ett problem med nyckelhantering vändas till en möjlighet?

Punkten handlar om ett stort problem med nyckelhantering och tillträde till fastigheten för bl.a omsorgspersonal. Samtidigt pågår utveckling och succesiv införande av digitala passagesystem hos både fastighetsägarna och omsorgsverksamheter – hur kan detta arbete bättre synkas, ex gemensamma standarder, processer och rutiner?

Scroll to Top