Patientsäkerhet idag: vad är det och hur ser det ut ur ett etiskt och juridisk perspektiv?

Under den här sessionen får du ta del av tre korta dragningar vad gäller patientsäkerheten utifrån förändrade förändrade arbetssätt och digitalisering: en presentation av patientsäkerhet generellt, en specifikt ur ett etiskt perspektiv samt en med juridiskt fokus. Det ges också utrymme för frågor.

Scroll to Top