Place EE – digitalt och kulturhistoriskt lärande genom generationsöverskridande möten

Skellefteå kommun är en projektpartner i det EU-finansierade projektet Place EE vars syfte dels är att bevara olika kulturhistoriska kunskaper men även att stötta den äldre befolkningens digitala utveckling i glesbygd. Under fas 2 av projektet har därför Skellefteå kommun anordnat uppskattade workshops med högstadieelever och seniorer för ett generationsövergripande lärande.

Scroll to Top