Presentation av utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen

Peter Larsson, regeringens särskilda utredare i utredningen välfärdsteknik i äldreomsorgen, ger en förhandsvisning av utredningens arbete och resultat som kommer redovisas 1 mars 2020.

Scroll to Top