Så påverkas kommunerna när Nationella läkemedelslistan införs

Den 1 juni 2020 börjar lagen om Nationella läkemedelslistan att gälla och vård och apotek kan därefter påbörja sin anslutning till det nya registret. Men hur påverkas kommunerna när den nya läkemedelslistan införs?

Scroll to Top