Tillit som grund för innovation och digital utveckling i den nya ekonomin

En ökad användning av välfärdsteknologi förutsätter nya sätt att styra och organisera verksamheter. Inte minst ställer det krav på organisationskulturen. I detta pass berättar Louise Bringselius om hur en mer tillitsbaserad styrning och ledning kan bidra till ökad innovationsförmåga. Hon utgår från internationell forskning, men varvar med praktiska exempel. Presentationen följs av en workshop där olika exempel diskuteras och analyseras.

Scroll to Top