Tillitsfull verksamhetskultur i praktiken – hur gör man?

Att införa ledarskap och arbetssätt baserat på tillit till medarbetare som får större handlingsutrymme verkar vi alla vara överens om.
Men hur uppstår en förtroendefull kultur? Har kan man skifta arbetsklimat till det man eftersträvar: öppenhet, acceptans, tillit?
Tuff Ledarskapsträning har lång erfarenhet att skifta arbetsklimat från verkligt dysfunktionella utgångslägen i grupper till att fungera. De har under 20 år infört självstyrande arbetssätt i olika slags verksamheter och upptäckt att det som är helt avgörande för att det ska fungera är just en verksamhetskultur där kommunikationen är långt mer utvecklad än på dagens arbetsplatser.

Hur kommer man dit?
Karin Tenelius grundade Tuff Ledarskapsträning, och är den som utvecklat metoderna genom mångårigt, praktiskt pionjärarbete.
Seminariet kommer ge många insikter om vad som ska till för praktisk omsättning.

Scroll to Top