Uppgradera din fastighet till attraktivt e-senior boende

Hur skapar vi nya stöd för befintliga boende i befintliga fastigheter. Vad kan fastighetsägaren göra för att både skapa nytta och värde för den boende och samtidigt ha en fungerande affärsmodell – eller bättre sagt värdemodell. Värdet behöver inte nödvändigtvis vara pengar, kan vara ett socialt värde också.

Scroll to Top