Utveckling av välfärdteknik och e-hälsotjänster i särskilda boenden eller andra omsorgboenden

Punkten handlar om att kommuner har behov av att utöka antalet särskilda boenden och ett antal fastighetsaktörer utvecklar framtidens boende där välfärdsteknik är ett viktigt satsningsområde i samverkan med andra åtgärder.

Scroll to Top