Workshop: vad innehåller den nya 3-åriga handlingsplanen för Vision e-hälsa 2025?

För att vi ska nå visionens mål om att använda digitaliseringen och e-hälsans möjligheter för att skapa jämlik vård och omsorg samt stärka de egna resurserna för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet så behövs allas insatser!


Workshop med rundabordssamtal, där vi gör en djupdykning i nya handlingsplanen. Du ges tillfälle att reflektera över hur de nationella prioriteringarna påverkar dig och din verksamhet.

Scroll to Top